Εταιρική Διαφάνεια

Στοιχεία Εταίρων
1. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ, Αδριανή Δράμας, ΤΚ 66100, Τηλ. 2521082348, κατέχει το 100% με ποσό 10.000 ευρώ.

Στοιχεία Εταιρείας
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την Επωνυμία "AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ".
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. : 12680819000
Διαχειριστής : Ιωάννης Γαλόπουλος.
Εδρά της Εταιρείας : Αδριανή Δράμας, ΤΚ 66100, Τηλ. 2521082092.