Οικονομικά Στοιχεία

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (01/09/2013 - 31/12/2014)

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01/01/2013 - 31/12/2014